Noen små bilder jeg tenker ha med på Påskemarkedet her i l
Lennartsfors. Some of my paintings to go on the local Easter m
Marked.
Påskemarkedet skal være LANGFREDAG OG PÅSKEAFTEN PÅ MAGASINET I LENNARTSFORS. (samme sted som julemarkedet)